48h! Łęczyckie ● 18-19.10.2019
48h! Łęczyckie
Gra niewidomy harmonista Leopold Talarowski z synem Janem. Czatolin, ok. 1960.
¬ródło: Archiwum Muzyki Wiejskiej. Oryginalne zdjęcie czarno-białe. Koloryzacja: Katarzyna Rosik


Zapraszamy do Ambasady Muzyki Tradycyjnej na dwudniowe spotkanie z łęczyckimi tradycjami muzycznymi.
Warsztaty kujawiaków, kujonów i innych starodawnych melodii tanecznych i pie¶ni poprowadz± członkowie Kapeli z Le¶mierza i uczniowie wybitnego skrzypka Tadeusza Kubiaka:
Paweł Ladorucki (akordeon)
Marcin Lorenc i Natalia Kamecka (skrzypce)
Joanna Gancarczyk (¶piew),
Andrzej Dobierzewski (baraban).Do udziału w warsztatach zaproszeni s± instrumentali¶ci: akordeoni¶ci, harmoni¶ci, bębni¶ci i skrzypkowie a także ¶piewacy i ¶piewaczki, którzy chcieliby poznać melodie z repertuaru Tadeusza Kubiaka.
Uczestnicy warsztatów będ± mogli nauczyć się najstarszych łęczyckich melodii tanecznych — kujawiaków i kujonów, a także poznać prawidła rz±dz±ce instrumentami w kapeli. Jak wynika z praktyki, charakterystyczny rytm i fraza kujona czy kujawiaka może sprawiać sporo trudu tym, którzy na co dzień graj± muzykę innych regionów. To spotkanie może odsłonić przed Wami nowy muzyczny ¶wiat.
Warsztaty maj± charakter otwarty, ale nie przewiduj± uczenia gry i ¶piewu od podstaw. Będziemy pracować zarówno w podgrupach, jak i razem, wspólnie analizuj±c melodie.18—19 paĽdziernika

pi±tek
18:00—20:00 — warsztaty
21:00 — potańcówka

sobota
11:30—16:30 warsztaty c.d. (z przerw± regeneracyjn±)ZASADY UCZESTNICTWA I ZAPISY

Koszt:
50 zł - dwa dni warsztatów
20 zł - potańcówka.

Zapisy:
Liczba miejsc warsztatowych jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenia przez formularz internetowy.Adres:
Ambasada Muzyki Tradycyjnej
ul. Jazdów 3/20Kapela z Le¶mierza im. Tadeusza Kubiaka to jedna z najbardziej znanych i uznanych kapel regionu łęczyckiego. Współtworz±cy j± od wielu lat muzykanci — harmonista Paweł Ladorucki i bębnista Andrzej Dobierzewski, wraz z założycielem kapeli — wybitnym skrzypkiem, niestety, już nieżyj±cym, Tadeuszem Kubiakiem — wiele razy sięgali po laury najważniejszych festiwali w tym m.in. po "Basztę" na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu. Po ¶mierci Tadeusza Kubiaka, występuj± wraz z młod± skrzypaczk±, jego uczennic±, Natali± Kameck±. Znakiem rozpoznawczym kapeli s± charakterystyczne dla regionu łęczyckiego powolne i dostojne kujony i kujawiaki, a także oberki i polki.

Marcin Lorenc
Skrzypek, urodzony i zamieszkały w Łodzi. Muzykant kapeli Kożuch i Odpoczno, współpracuje również z Maciejem Filipczukiem, m. in. przy projekcie „Mazurek Vulgaris” i RPA. Współorganizator Pograjki Łódzkiej. Pobierał i pobiera nauki u skrzypków regionu łęczyckiego i sieradzkiego, m.in. Tadeusza Kubiaka i Czesława Skrzydłowskiego.

Joanna Gancarczyk
¦piewaczka, artysta plastyk, muzykantka, uczennica wiejskich muzykantów i ¶piewaczek. Zbiera i wykonuje muzykę tradycyjn± głównie Polski centralnej, ale również Polesia ukraińsko–białoruskiego, organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne zwi±zane z muzyk± tradycyjn±, prowadzi warsztaty ¶piewu, tańca, warsztaty dla dzieci. Jest współtwórczyni± Pograjki Łódzkiej. W 2017 roku prowadziła badania terenowe oraz warsztaty na temat łęczyckiego ¶piewu tradycyjnego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na co dzień występuje w: kapeli Kożuch (basy, ¶piew) – wykonuj±cej wiejsk± muzykę taneczn± z okolic Łodzi, kapeli Odpoczno (basy, melodyka, ¶piew) – ł±cz±cej elementy wiejskiej tradycji, współczesno¶ci i jazzu, oraz zespole wokalnym Z lasu, który ¶piewa tradycyjne pie¶ni z Polesia – z terenu Ukrainy i Białorusi.


Wydarzenie realizowane w ramach zadania „Spotkania 48h! w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej”. Dofinansowano ze ¶rodków Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy ¦ródmie¶cie.

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.

Program
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna