Ambasada Muzyki Tradycyjnej 2017
Okres od czerwca do grudnia 2017 r. szczególnie obfitował w Ambasadowe wydarzenia. Dzięki dotacjom MKiDN i M. St. Warszawy, w ramach przedsięwzięcia "Ambasada Muzyki Tradycyjnej 2017" zrealizowali¶my 6 dwudniowych spotkań z artystami ludowymi i ich uczniami, 4 dwudniowe spotkania mistrzowskie dla skrzypków oraz kilka cykli cotygodniowych warsztatów instrumentalnych.
Wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny.
Oto przegl±d wydarzeń - a zarazem grafik promuj±cych projekt. Ich autork± jest Katarzyna Rosik, współpraca koncepcyjna - Dorota Murzynowska.


Dwudniowe spotkania z wiejskimi mistrzami i ich uczniami

Program Program

Program Program

Program Program

Regularne warsztaty instrumentalne

warsztaty skrzypcowe Program Program Program

Program

2-dniowe spotkania skrzypcowe dla ¶redniozaawansowanych i zaawansowanych

rozegrani 1 rozegrani 2 rozegrani 3 rozegrani 4


● ● ●

Wydarzenia realizowane w ramach zadania "Ambasada Muzyki Tradycyjnej 2017". Dofinansowano ze ¶rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawa.

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.

ProgramProgram
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna