Tabory Domu Tańca
Tabor Domu Tańca to tygodniowe warsztaty tradycyjnego tańca, ¶piewu i gry na instrumentach, podczas których w roli nauczycieli-mistrzów występuj± lokalni wiejscy arty¶ci lub kontynuatorzy ich tradycji z młodszego pokolenia. Oprócz warsztatów w ci±gu dnia odbywaj± się zajęcia dla dzieci, pokazy filmów, wystawy i wykłady, a wieczorem – zabawy taneczne przy muzyce na żywo.

Stanisław Głaz gra do tańca na Taborze w Kocudzy (2006, fot. Marianna Oklejak).
Więcej zdjęć z taborów w naszej galerii.


Tabory, które już za nami:

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna